Reklama
 
Blog | David Miško

„Centralizace vs decentralizace politické moci“

Regulace vs deregulace….nebo spíše centralizace vs decentralizace…nebo spíše obojí 🙂

V dnešní době se setkáváme především s centralizací, než s decentralizací politické moci…Je to však správný přístup? Pokud budeme uvažovat nad novým programovacím obdobím v prostředí Evropské unie, které započalo
1. 1. 2014, lze pozorovat jednu zásadní změnu. Zcela diametrálně se změnilo vnímání a pojetí regionální politiky (vezměme v úvahu případ České republiky), respektive regionálních operačních programů. Došlo k nahrazení
tzv. „ROPek“ – „IROPem“…Můžeme uvažovat nad tím, zda je racionálním krokem, že jedna centrální instituce/řídící orgán (doslova z jednoho místa) bude rozhodovat o všech regionech. Lze porozumět argumentu, že se tím sníží riziko korupce?  ..V mé hlavě se tento krok nesetká s úspěchem (i přes „nepořádek“ v ROPech, ale tohle je jiná písnička). Tento „step“ lze aplikovat nejen na postavení výše zmíněných regionů v rámci jedné země, ale také na regiony (státy) Evropy, potažmo EU (viz oboustranný princip subsidiarity).

Centralizace, cesta směrem k decentralizaci či liberalizaci….Toto tvrzení je pravdivé, ale podle mého cítění jen v určitých případech, neboť nic není jen černá a bílá (uvažujte nad regulací sociálních dávek)…Předpokládám, že v prostředí naší země se budeme setkávat spíše s negativním efektem pojmu centralizace (tzn. s neefektivním úřadem se značnou desinformovaností a chaosem)…Vše záleží na komunikaci, kultuře místa a dalších řekněme „neodborných“ vlastnostech lidí a míst. Pak může být centralizace prospěšná….“Jeden barák“ není rovnítkem pro jednoduchost a doplňte si podle potřeby..

Reklama