Reklama
 
Blog | David Miško

Stodenní „šílenství“ ve Rwandě

Zdroj: Presseurop.eu

Uplynulo dvacet let od okamžiku, kdy se v malé středoafrické zemi Rwandě odehrála jedna z „nejkrvavějších“ událostí 20. století. Na jaře roku 1994 se rozhodlo početnější etnikum Hutuů vyplenit menšinové Tutsie 
(a umírněné příslušníky Hutuů). Během stodenního „krvavého“ šílenství bylo povražděno oficiálně přibližně 
800 000 lidí, avšak neoficiální zdroje hovoří o číslu přesahující jeden milion. Vyvstává zde otázka, jak je možné, 
že při dnešní politické a vojenské síle nebylo mezinárodní společenství schopné této genocidě zabránit? Proč se OSN, respektive Rada bezpečnosti OSN obávala vyslovit „pojem genocida“?
 Mimochodem, užitím slova genocida se společenství podle mezinárodního práva zavazuje učinit kroky zabraňující tomuto aktu
(pojem „akt genocidy“ se stal velmi „oblíbeným“).

Těchto otázek bychom našli celou řadu, která jen posiluje selhání morálních a politických zásad. Tato liknavost OSN a vyspělých zemí zapříčinila to, že se během tohoto „jara“ intenzita masakru velmi přiblížila či dokonce přesáhla mohutnost vraždění, které dosáhl Adolf Hitler během druhé světové války. Vyspělé země v čele například se Spojenými státy americkými zřejmě zapomněli na princip neagrese, který sice odmítá násilí v obecné rovině, ale připouští násilí v případě, že se jedná o sebeobranu. Také se necháte tlouci nebo vrátíte útočníkovi jeho čin? Necháte, pokud jste slabí a osamocení (v povětšině případů). A to se přesně stalo veliteli mírové mise UNAMIR (Roméo Dallaire). I přes veškeré snahy a zoufalství se tomuto Kanaďanovi nepodařilo přivést mezinárodní společenství na pomoc. Proč nepřišlo? Proč francouzská strana zásobovala milici Interahamwe? 

Reklama

Lidově se říká „líná huba, holé neštěstí“, ale co se stane v případě, že líní nejste? To záleží už na straně druhé, zda Vás vyslyší či ne…..OSN nevyslyšela. 

Jedná se o „černý puntík“ v historii působnosti OSN, ale ne však o jediný (vzpomeňte na válku v bývalé Jugoslávii). Jak byla potrestána tato organizace? Plynuly pro ni za toto selhání určité sankce? Bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan byl „potrestán“ v roce 2001 Nobelovou cenou za mír a v roce 2003 Sacharovovou cenou
za svobodu myšlení
.